U 2018. godini, Sarajevo Taxi je na osnovu tehnologije razvijene za aplikaciju mojTaxi, izgradio i suvremeni dispečer centar namijenjen nadzoru taxi flota u Sarajevu ali i regionu.

Suvremena tehnološka rješenja razvijena za potrebe aplikacije mojTaxi korištena su u planiranju platforme za dispečer centre koja omogućava prikupljanje i analiziranje podataka o kretanju vozila u taxi floti, njihovoj efikasnosti i rasporedu ali i planiranju na osnovu podataka i analize o broju poziva i lokacija odakle i u koje doba dana korisnici pozivaju taxi vozila.

U sklopu platforme za mojTaxi obezbijeđeno je i software rješenje za administraciju taxi flote, od evidencije o dozvolama, do svih ostalih administrativnim poslova, na taj način napravivši još jedan korak u digitalizaciji taxi biznisa.

Zahvaljujući svemu tome, dispečer centar Sarajevo Taxi je sposoban uz minimalan broj zaposlenih, efikasno nadzirati i pružati dispečersku podršku taxi flotama u cijeloj Bosni i Hercegovini.