Privacy Policy

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Kada upotrebljavate aplikaciju „mojTaxi“, povjeravate nam svoje podatke. Vašim registrovanjem za korištenje aplikacije „mojTaxi“, prihvatanjem Uslova korištenja i Pravila o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu:Pravila), dajete saglasnost „Privrednom Društvu“ na obradu Vaših ličnih podataka koje prikupljamo, način na koji ih upotrebljavamo i dijelimo, a kako je to navedeno u nastavku ovih Pravila, i to za period dok ste registrovani Korisnik aplikacije „mojTaxi“. 

U ovim su Pravilima opisani podaci koje prikupljamo, način na koji ih upotrebljavamo i dijelimo, te koje su vaše mogućnosti izbora u pogledu tih podataka. Preporučujemo da ih pročitate.

Podaci koje prikuplja „Privredno društvo“, ili koji se prikupljaju u njegovo ime:

 1. Podaci koje sami pružite

To može uključivati:

 • Korisnički profil: prikupljamo podatke prilikom izrade ili ažuriranja vašeg Računa. To mogu biti Vaše ime i prezime, e-mail, telefonski broj-po Vašem izboru, ime i lozinka za prijavu. 
 • Demografski podaci: možemo prikupljati demografske podatke o vama, uključujući putem anketa za korisnike. 
 • Korisnički sadržaj: možemo prikupljati podatke koje pošaljete prilikom kontaktiranja s „mojTaxi“  korisničkom podrškom, davanja ocjena ili pohvala za druge korisnike ili drugih načina kontaktiranja s aplikacijom „mojTaxi“.
 1. Podaci koji se generiraju prilikom vaše upotrebe Usluga

To može uključivati:

 • Lokacijske podatke

Ovisno o vašim postavkama aplikacije ili dopuštenjima uređaja, možemo prikupljati precizne ili približne lokacijske podatke koji se određuju na osnovu izvora podataka kao što su GPS, IP adresa i Wi-Fi mreža.

  • Ako ste korisnik i dali ste dopuštenje za obradu lokacijskih podataka, „mojTaxi“ prikuplja lokacijske podatke kada „mojTaxi“ radi u prednjem planu. 
  • Korisnici mogu upotrebljavati aplikaciju „mojTaxi“ bez omogućavanja  „Privrednom društvu“ da prikuplja podatke o lokaciji. No to može utjecati na dostupne funkcije u aplikaciji „mojTaxi“. Osim toga, podaci o lokaciji prikupljaju se od taksi vozača tokom vaše vožnje i povezuju s vašim računom, čak i ako niste omogućili „Privrednom društvu“ da prikuplja vaše lokacijske podatke.
 • Transakcijski podaci

Prikupljamo pojedinosti o transakcijama povezanima s vašom upotrebom Usluga. To  uključuje pojedinosti narudžbe, datum i vrijeme pružanja usluge, naplaćeni iznos, prijeđenu udaljenost i način plaćanja. 

 • Podaci o upotrebi

Prikupljamo podatke o načinu vaše interakcije s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su datumi i vremena pristupa, pregledane značajke ili stranice aplikacije, rušenja aplikacije i druge aktivnosti sistema, vrstu preglednika, te web-mjesta ili usluge trećih strana prije nego što ste stupili u interakciju s našim uslugama. U nekim slučajevima te podatke prikupljamo putem kolačića, pikselnih oznaka i sličnih tehnologija koje izrađuju i održavaju jedinstvene identifikatore.

 • Podaci o uređaju

Možemo prikupljati podatke o uređajima pomoću kojih pristupate našim uslugama, uključujući modele hardvera, IP adresu uređaja, operacijski sustav i verzije, softver, nazive i verzije datoteka, preferirane jezike, jedinstvene identifikatore uređaja, identifikatore za oglašavanje, serijske brojeve, informacije o kretanju uređaja te podatke o mobilnoj mreži.

 1. Podaci iz drugih izvora

To može uključivati:

 • Povratne informacije Korisnika kao što su ocjene i pohvale.
 • Javno dostupne izvore.
 • Pružatelje marketinških usluga.

„Privredno društvo“upotrebljava podatke koje prikupi u svrhe uključujući:

 1. Pružanje usluga i značajki

„Privredno društvo“ upotrebljava podatke koje prikupi za pružanje, personalizaciju, održavanje i poboljšavanje Usluga. To uključuje upotrebu podataka za:

 • Kreiranje i ažuriranje vašeg računa.
 • Potvrdu vašeg identiteta.
 • Praćenje napretka vaše vožnje.
 • Omogućavanje značajki koje vam omogućuju dijeljenje podataka s drugim ljudima, kao na primjer kada pohvalite taksi vozača, preporučite prijatelja za „mojTaxi“, dijelite cijenu vožnje ili dijelite svoje procijenjeno vrijeme dolaska.
 • Omogućavanje značajki za personalizaciju vašeg Računa, poput kreiranja oznaka vaših omiljenih mjesta i omogućavanje brzog pristupa prethodnim odredištima.
 • Izvršavanje internih operacija nužnih za pružanje naših usluga, uključujući otklanjanje problema sa softverom i operativnih problema, provođenje analize podataka, testiranje i istraživanje te praćenje i analizu trendova upotrebe i aktivnosti.
 • Istraživanje i razvoj

Podacima koje prikupljamo možemo se koristiti za ispitivanje, istraživanje, analizu i razvoj proizvoda. Na taj način možemo poboljšavati i unapređivati sigurnost svojih usluga, razvijati nove značajke i proizvode te olakšati pronalaženje osiguranja i financijskih rješenja povezanih s našim uslugama.

 1. Komunikaciju između Korisnika i Trćih lica

„Privredno društvo“  upotrebljava podatke koje prikuplja kako bi omogućilo komunikaciju između Korisnika i Trećih lica. Primjerice, taksi vozač može poslati poruku ili nazvati korisnika kako bi potvrdio lokaciju preuzimanja.

 1. Komunikacije iz „Privrednog društva“ 

„Privredno društvo“  može upotrebljavati podatke koje prikuplja za komunikaciju s Korisnikom i to putem e-mail-a, mobilne notifikacije kao i SMS poruka.

 1. Pravnim postupcima i zahtjevima

Podatke koje prikupljamo možemo upotrijebiti kako bismo istražili ili riješili potraživanja ili sporove koji se odnose na Vašu upotrebu Usluga ili kako je drukčije dopušteno važećim zakonom ili prema zahtjevima regulatora, državnih tijela i službenih upita.

„Privredno društvo“  može dijeliti podatke koje prikuplja:

  1. Na vaš zahtjev

To uključuje dijeljenje vaših podataka s:

 • Drugim osobama na vaš zahtjev. Primjerice, možemo podijeliti vaše procijenjeno vrijeme dolaska i lokaciju s prijateljem na vaš zahtjev, ili podatke o vašoj vožnji kada dijelite cijenu vožnje s prijateljem.
  1. S općom javnošću kada pošaljete sadržaj na javni forum

Mišljenja naših Korisnika vrlo su nam važna, uključujući ona objavljena na javnim forumima kao što su društvene mreže i određene značajke na našoj mreži. Kada komunicirate s nama putem tih kanala, vaše poruke mogu postati javno vidljive.

  1. Zbog pravnih razloga ili u slučaju spora

„Privredno društvo“  Vaše podatke može dijeliti ako smatra da to zahtijevaju primjenjivi zakoni, propisi, operativni sporazumi, pravni postupci ili ako to zatraže vlasti, odnosno u slučajevima u kojima je otkrivanje podataka primjereno zbog sigurnosnih ili sličnih razloga.

To uključuje dijeljenje vaših podataka sa službenicima tijela za provedbu zakona, državnom upravom, ili ostalim trećim stranama radi provedbe naših uvjeta pružanja usluge, korisničkih ugovora ili drugih pravila, zaštite prava „Privrednog društva“  ili imovine, sigurnosti ili imovine drugih, odnosno u slučaju potraživanja ili spora u vezi s Vašom upotrebom Usluga. Ako upotrebljavate tuđu kreditnu karticu, možda ćemo biti zakonski obvezani dijeliti vaše podatke s vlasnikom kreditne kartice, uključujući podatke o vožnji.

To uključuje i dijeljenje vaših podatka s drugima u slučaju ili tijekom pregovora o bilo kakvom udruživanju, prodaji imovine Društva, konsolidaciji ili restrukturiranju, financiranju ili akviziciji Društva od strane drugog društva ili prilikom ulaska u drugo Društvo.

  1. Uz vašu privolu

„Privredno društvo“  može dijeliti Vaše podatke na načine koji nisu navedeni u ovim pravilima ako vas o tome obavijesti i vi date privolu za takvo dijeljenje.

 1. Prava Korisnika iz EU

Kao korisnici aplikacije „mojTaxi“ iz EU imate sljedeća prava u pogledu postupanja s Vašim osobnim podacima.

 1. Pojašnjenje i kopije vaših podataka
  • Imate pravo tražiti pojašnjenje podataka koje „Privredno Društvo“ ima o vama i načina na koji se ti podaci upotrebljavaju.
  • Imate pravo i na kopiju podataka koje „Privredno Društvo“ prikuplja o vama ako su prikupljeni na temelju privole ili ako su ti podaci „Privrednom Društvu“ potrebni za pružanje Usluga.
 • b. Ispravak
  • Ako „Privredno Društvo“ ima podatke o Vama za koje smatrate da nisu točni, imate pravo zatražiti njihov ispravak. 
 • c. Brisanje
  • Korisnici mogu zatražiti brisanje svojih računa u bilo kojem trenutku. Korisnici mogu zatražiti brisanje putem izbornika Postavke privatnosti u aplikaciji „mojTaxi“. Određene podatke o vama možemo zadržati sukladno zakonu i iz legitimnih poslovnih razloga dopuštenih zakonom.
 • d. Prigovori i pritužbe
  • Korisnici iz EU imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući obradu u marketinške svrhe na temelju izrade profila i/ili automatiziranih odluka. „Privredno Društvo“ može nastaviti obrađivati vaše podatke neovisno o prigovoru u mjeri u kojoj je to dopušteno GDPR-om.
  • Korisnici iz EU-u također imaju pravo uložiti pritužbu u vezi s postupanjem s osobnim podacima.
 1. Osnove za obradu

GDPR zahtijeva da Društva koja obrađuju osobne podatke Korisnika iz EU to čine na temelju određenih pravnih osnova. Kao što je opisano u nastavku, „Privredno Društvo“ obrađuje podatke korisnika iz EU na temelju najmanje jedne osnove navedene u GDPR-u:

 • a. Obrada je nužna za pružanje usluga i značajki koje zatražite
  • „Privredno Društvo“ mora prikupljati i upotrebljavati određene podatke radi pružanja svojih usluga. To uključuje sljedeće:
   • informacije o korisničkom profilu potrebne za uspostavljanje i održavanje vašeg računa, uključujući i potvrdu vašeg identiteta, slanje informacija o vašim vožnjama, i omogućavanje plaćanja.
   • podatke o transakcijama potrebne za generiranje i praćenje vašeg korištenja Usluga.
   • podatke o upotrebi, potrebne za održavanje, optimizaciju i poboljšanje usluga „mojTaxi“,
  • prikupljanje i upotreba ovih podataka preduvjet je za upotrebu aplikacije „mojTaxi“.
  • b. Obrada je nužna radi zaštite vitalnih interesa naših korisnika ili drugih osoba
   • „Privredno Društvo“ može obrađivati osobne podatke, uključujući otkrivanje podataka nadležnim tijelima u slučaju prijetnji sigurnosti Korisnika ili drugih osoba.
 • c. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa „Privrednog Društva“
  • „Privredno Društvo“ prikuplja i upotrebljava osobne podatke u mjeri koja je potrebna za njegove legitimne interese. To uključuje prikupljanje i korištenje podataka:
   • Za održavanje i poboljšanje sigurnosti i zaštite korisnika. Na primjer, prikupljamo podatke sigurnosne provjere (ako je dozvoljeno zakonom) kako bismo spriječili da nepouzdani Korisnici koriste usluge putem aplikacije „mojTaxi“. Osobne podatke također upotrebljavamo kako bismo korisnicima čije je ponašanje neprikladno ili opasno onemogućili upotrebu naših usluga, primjerice zadržavanjem podataka o isključenim korisnicima radi sprečavanja upotrebe aplikacije „mojTaxi“. Upotrebljavamo i podatke o upotrebi kako bismo spriječili povezivanje Korisnika i taksi vozača za koje postoji povećani rizik od sukoba (npr. jer su se na njih već ranije žalili drugi korisnici).
   • Za sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje prijevara u vezi s upotrebom Usluga. Na primjer, „Privredno Društvo“ upotrebljava podatke o korisničkom profilu, lokaciji, uređaju i upotrebi za prepoznavanje i sprječavanje okolnosti u kojima korisnici pokušavaju prevariti „Privredno Društvo“ ili druge korisnike.
   • Za obavještavanje službenika nadležnih tijela u vezi s kaznenim djelima ili prijetnjama javnoj sigurnosti.
   • Za pružanje korisničke podrške.
   • Za optimizaciju naše usluge i razvoj novih usluga. 
   • Za svrhe istraživanja i analitike. To, primjerice, uključuje analizu trendova upotrebe radi poboljšanja korisničkog doživljaja i povećanja zaštite i sigurnosti Usluga.
   • Za provedbu uslova pružanja Usluge.
 • d. Obrada je nužna za legitimne interese drugih osoba ili strana
  • „Privredno Društvo“ prikuplja i upotrebljava osobne podatke u mjeri koja je potrebna za interese drugih osoba ili opće javnosti. To uključuje dijeljenje podataka u vezi s pravnim zahtjevima ili potraživanjima iz osiguranja, za zaštitu prava i sigurnosti drugih.
  • „Privredno Društvo“ prema potrebi može obrađivati osobne podatke i za potrebe značajnog javnog interesa na temelju primjenjivog prava.
 • e. Obrada je nužna za ispunjavanje pravnih obveza „Privrednog Društva“
  • „Privredno Društvo“ mora poštovati pravne zahtjeve u nadležnostima u kojima posluje, a koji od nas zahtijevaju da prikupljamo, obrađujemo, otkrivamo i zadržavamo osobne podatke. 
  • „Privredno Društvo“ također može dijeliti podatke s nadležnim tijelima ili ih predati na zahtjev trećim stranama u pravnim postupcima. 
 • f. Saglasnost
  • „Privredno Društvo“ može prikupljati i upotrebljavati vaše podatke na temelju vaše saglasnosti. Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako opozovete saglasnost, nećete moći upotrebljavati nijednu uslugu ni značajku koja zahtijeva prikupljanje ili upotrebu podataka koje smo prikupili ili upotrijebili na temelju saglasnosti.
  • „Privrednom Društvu“ je saglasnost potrebna za prikupljanje ili upotrebu podataka koji su potrebni za poboljšanje korisničkog doživljaja, omogućivanje dodatnih usluga ili značajki odnosno za komunikaciju s korisnicima. Ako ste Korisnik iz EU na temelju vaše privole provode se sljedeće vrste prikupljanja i upotrebe podataka.
   • Podaci o lokaciji (korisnici)
   • Dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu (korisnici)
   • Obavijesti: Ažuriranja računa i vožnje
   • Obavijesti: Popusti i novosti
  • „Privredno Društvo“ podatke o vama može prikupljati i putem dobrovoljnih anketa. Vaši odgovori na takve ankete prikupljaju se na temelju privole i izbrisat će se kada više ne budu potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.
 1. POSTAVKE PRIVATNOSTI

Izbornik Postavke privatnosti u aplikaciji „mojTaxi“ za korisnike, Korisnicima omogućuje postavljanje ili ažuriranje postavki dijeljenja lokacije i kontakata, kao i svoje postavke primanja obavijesti od aplikacije „mojTaxi“. Informacije o ovim postavkama, kako ih postaviti ili promijeniti, te učinak njihovog isključivanja opisani su u nastavku.

 • Podaci o lokaciji
 • „mojTaxi“ se koristi lokacijskim uslugama korisnikovog uređaja radi jednostavnijeg pružanja sigurne i pouzdane vožnje u svakom trenutku. Podaci o lokaciji doprinose poboljšanju naših usluga, uključujući preuzimanje, navigaciju i korisničku podršku. 
 • Prikupljanje podataka o lokaciji korisnika možete omogućiti/onemogućiti ili prilagoditi u bilo kojem trenutku putem izbornika Postavke privatnosti u aplikaciji „mojTaxi“ ili putem postavki svojeg mobilnog uređaja. Ako onemogućite lokacijske usluge na uređaju, to će utjecati na upotrebu aplikacije „mojTaxi“ . Na primjer, morat ćete ručno unijeti lokacije preuzimanja. Osim toga, podaci o lokaciji prikupljaju se od vozača tijekom vožnje i povezuju s vašim, čak i ako niste omogućili aplikaciji „mojTaxi“ da prikuplja vaše lokacijske podatke.
 • Dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu (korisnici)
 • Ako ste omogućili lokacijske usluge na mobilnom uređaju, možete omogućiti i to da aplikacija „mojTaxi“ dijeli vašu lokaciju s taksi vozačem od trenutka kada pošaljete zahtjev do početka vožnje. To taksi vozaču olakšava preuzimanje. 
 • Dijeljenje lokacije s taksi vozačem možete omogućiti/onemogućiti u svakom trenutku putem izbornika Postavke privatnosti u aplikaciji „mojTaxi“. Aplikacijom „mojTaxi“ možete se koristiti ako niste omogućili dijeljenje lokacije, ali će vas zbog toga taksi vozač možda teže pronaći.
 • Obavijesti: ažuriranje Računa i vožnje
 • Aplikacija „mojTaxi“ korisnicima pruža obavijesti o statusu vožnje i ažuriranju Računa. Te su obavijesti važan dio upotrebe aplikacije „mojTaxi“ i nije ih moguće onemogućiti. Međutim, putem izbornika Postavke privatnosti u aplikaciji „mojTaxi“, možete odabrati način na koji ćete primati te obavijesti.
 • Obavijesti: popusti i novosti
 • Možete omogućiti da vam aplikacija „mojTaxi“ šalje automatske obavijesti o popustima i novostima . Te obavijesti možete omogućiti/onemogućiti kada god želite u izborniku Postavke privatnosti u aplikaciji„mojTaxi“. 
 1. DOZVOLE ZA UREĐAJE

Većina mobilnih platformi (iOS, Android itd.) ima definirane određene vrste podataka uređaja kojima aplikacije ne mogu pristupiti bez vašeg pristanka. Te platforme imaju različite sisteme dopuštenja za pribavljanje vašeg pristanka. Platforma iOS upozorit će vas kada aplikacija „mojTaxi“ prvi put zatraži dopuštenje za pristup određenim vrstama podataka i omogućit će vam da date (odnosno ne date) pristanak za taj zahtjev. Uređaji sa sustavom Android obavijestit će vas o dopuštenjima koje aplikacija „mojTaxi“ traži prije njezine prve upotrebe, a sama upotreba aplikacije znači davanje pristanka.

 1. PREGLEDAVANJE OCJENA

Nakon svake vožnje taksi vozači i korisnici se mogu međusobno ocijeniti te pružiti povratne informacije o vožnji. Zahvaljujući tom dvosmjernom sistemu, svatko je odgovoran za svoje ponašanje. Odgovornost nam pomaže u stvaranju pristojnog i sigurnog okruženja kako za taksi vozače tako i za korisnike.

Vaša ocjena taksi vozača dostupna je ___________________.

 1. POJAŠNJENJA, KOPIJE I ISPRAVAK

Od „Privrednog Društva“ možete zatražiti da:

 • pruži detaljno objašnjenje u vezi s podacima koje je „Privredno Društvo“ prikupilo o vama te o načinu njihove upotrebe,
 • osigura kopiju podataka koje je „Privredno Društvo“  o vama prikupio,
 • ispravi sve netočne podatke koje „Privredno Društvo“ ima o vama.

Navedeno možete zatražiti na način da se obratite „Privrednom Društvu“ na adresu navedenu u Uslovima korištenja, ili ________________

Također možete urediti ime, broj telefona ukoliko ste ga dali i adresu e-pošte povezane s vašim računom putem izbornika Postavke u aplikaciji „mojTaxi“.

 1. ODBIJANJE PRIMANJA MARKETINŠKIH PORUKA

Možete odbiti primanje promotivnih poruka e-pošte od aplikacije „mojTaxi“ na način da kliknete na link odjava u emailu koji ste dobili. Također možete odbiti primanje e-pošte i drugih poruka od aplikacije „mojTaxi“ tako da slijedite upute navedene u tim porukama. Napominjemo da vam usprkos isključivanju marketinških poruka i dalje možemo slati poruke koje nisu promotivne naravi, kao što su priznanice za vožnju ili informacije o računu.

 1. AŽURIRANJE PRAVILA

Ova se pravila povremeno mogu ažurirati. U slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo vas o njima putem aplikacije „mojTaxi“ ili na drugi način, primjerice e-poštom. U mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, korištenjem Usluga nakon primanja takve obavijesti potvrdit ćete da pristajete na ažurirana pravila.

Potičemo vas da povremeno pregledate pravila kako biste se upoznali s najnovijim informacijama o našoj praksi zaštite privatnosti. Prethodne verzije naših pravila zaštite privatnosti također će biti dostupne za pregledavanje.