Predstavnici kompanije mojTaxi održali su prezentaciju za taxi organizacije u Crnoj Gori.
Predstavnicima taxi organizacija su prezentirane sve mogućnosti mojTaxi platforme i na koji
način mogu poboljšati svoje poslovanje koristeći platformu koju već sada koristi preko
50.000 korisnika u BiH.Na prezentaciji održanoj u Podgorici, obavljeni su razgovori i
pokrenuti su prvi koraci ka integracijama sa postojećim sistemima, te instalaciji platforme
kod firmi koje nemaju nikakvo IT rješenje.
U narednim mjesecima se očekuje početak prve testne faze primjene mojTaxi platforme u Crnoj Gori.