Našim cijenjenim klijentima smo prije nepuna dva mjeseca predstavili novu aplikaciju iz mojTaxi
platforme, koja je namijenjena za hotele i restorane.


Postavljena je u više objekata na području opštine Ilidža.
Odziv je više nego pozitivan, tako da zainteresovanost raste i u drugim opštinama na
području grada Sarajajeva, kao i u ostalim gradovima širom BiH.


Na području grada Banja Luke svakim danom se povećava broj taxi organizacija koje se
uključuju u mojTaxi platformu, a samim time raste i broj korisnika.

Nastavljamo sa širenjem van okvira BiH, tako da će mojTaxi platforma uskoro početi
sa radom na području Crne Gore.

Osim Sarajeva i Banja Luke, bilježimo rekordan rast korisnika u svim većim gradovima BiH
i da bismo osigurali što kvalitetniju uslugu našim klijentima, pustili smo novu update.