Poštovani korisnici

Google je primijenio nadogradnju za svoju sistemsku aplikaciju Android System WebView,
koja služi za prikaz web sadržaja unutar aplikacija.
Dovelo je do toga da su se sve aplikacije koje su povezane sa njom neočekivano zatvarale.

Tim mojTaxi tehničke podrške će u suradnji sa Google timom nastoji pronaći najbolje i najoptimalnije
rješenje u ovom trenutku.
Molimo vas za strpljenje.