Poštovani korisnici

Zbog sistemskih promjena na strani Google Play-a, pojedini korisnici android uredjaja
će imati problema sa kreiranjem poziva za taxi usluge.
Sistemske promjene su uzrokovane ažuriranjem Google Play-a na globalnom nivou.
Samim time, mi se prilagodjavamo njihovoj modernizaciji pa radimo na tome da poboljšamo
korištenje aplikacije.
Smetnje će biti uklonjene u toku dana.
Hvala vam na strpljenju.