Nastavljeno je širenje naše platforme u Bosni i Hercegovini.

Nove dvije organizacije su se priključile našoj platformi: Kakanj i Visoko.

Broj vozila u ove dvije organizacije će se postepeno povećavati.

Osim dostupnih vozila u Kaknju i Visokom, uskoro će mojTaxi usluga biti dostupna i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.