mojTaxi – nove organizacije na području BiH

mojTaxi – nove organizacije na području BiH

Nastavljeno je širenje naše platforme u Bosni i Hercegovini. Nove dvije organizacije su se priključile našoj platformi: Kakanj i Visoko. Broj vozila u ove dvije organizacije će se postepeno povećavati. Osim dostupnih vozila u Kaknju i Visokom, uskoro će mojTaxi usluga...